Biuro Rachunkowe, Kancelaria Podatkowa "KSK" s.c.Oferta biura Rachunkowego obejmuje :

 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowych
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych wynikających z prowadzenia ww. ewidencji
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rozliczeń dla potrzeb ZUS w wersji elektronicznej
 • sporządzanie wniosków kredytowych, sprawozdań GUS, wniosków De minimis i inne
 • usługi w zakresie obsługi kadr
 • usługi w zakresie szkoleń BHP
 • usługi w zakresie prowadzenia postepowań powypadkowych ( wypadki w miejscu pracy w drodze
  do i z pracy)
 • usługi w zakresie obsługi kontroli PIP